Welkom op IKC Sint MattheĆ¼s

Kindcentrum Sint Mattheüs is een fijne plek voor kinderen van 2-13 jaar om te leren, spelen, vieren, ontwikkelen, ontspannen en ontmoeten. 

De kracht van samen

We zijn er voor elkaar en leren van én met elkaar. Samen vormen we een hechte groep. Ons team heeft oog voor het kind en ondersteunt het werken en de ontwikkeling hiervan in de groep.

Met de Kanjertraining geven we kinderen handvatten voor sociale situaties en het vergroten van hun weerbaarheid.

De basisvaardigheden lezen, taal en rekenen krijgen volop onze aandacht. En dat geldt ook voor wereldoriëntatie en cultuur. We bieden kinderen kansen op een breed terrein en hebben aandacht voor heel het kind. 

Elkaar ontmoeten vinden we belangrijk op onze school. We hebben oog voor elkaar en dat alles op basis van vertrouwen. Dit geldt voor het team, onze leerlingen en ouders. Samen zijn wij de St. Mattheüsschool.

Als u meer wilt weten over onze school, kom dan gerust eens langs. Welkom!

Voor het maken van een afspraak kunt u contact opnemen met de directeur Betsie van der Vegt. 

De kracht van samen

Als kinderen klein zijn, moet je ze diepe wortels geven. Als ze groter worden, moet je ze vleugels geven.

Deze uitspraak (uit India) spreekt ons erg aan. We willen een school zijn die kinderen een stevige basis meegeeft om uit te kunnen vliegen. 

In ons logo zijn uitgangspunten van ons onderwijs terug te vinden. De stam van de boom staat voor de stevige basis, met aandacht voor het gehele kind met alle talenten en mogelijkheden. We vinden naast de cognitieve ontwikkeling ook de persoonlijke en sociaal-emotionele ontwikkeling belangrijk.

De kracht van samen
De mensfiguren (groot en klein) geven aan dat we dit 'samen' willen doen, met kinderen, ouders en team. Dat maakt ook deel uit van onze katholieke visie op hoe we met elkaar en de wereld willen omgaan.

Het bladerdek zorgt voor beschutting, er is zorg voor alle kinderen. De vogels die uitvliegen zijn de kinderen die hun weg in de toekomst van de 21e eeuw, met een goede basis, tegemoet kunnen treden.   

Kinderen uit groep 3 hebben dit als volgt getekend:

 
 

St. Mattheüsschool     Uilke Boonstralaan 32, 8501 EC Joure     t 0513 - 41 28 75     info@mattheusjoure.nl