NA SCHOOLTIJD

We werken met een continurooster en dat betekent dat de kinderen alle schooldagen om 14.15 uur uit zijn. De kinderen van groep 1-4 zijn vrijdagmiddag vanaf 12.00 uur vrij.


Buitenschoolse opvang
In Joure is SKIK Kinderopvang een organisatie die buitenschoolse opvang verzorgt. Uw kind kan deelnemen aan verschillende aktiviteiten of gewoon lekker even rustig tot zichzelf komen. De BSO vindt plaats op de locatie van SKIK in de Brede School. De kinderen worden onder begeleiding van onze school naar de BSO-locatie gebracht. Voor meer informatie:  SKIK Kinderopvang, Koningin Julianalaan 5, 0513-416017.

Buitenschoolse activiteiten  (voorheen van 4tot6)
Op verschillende plaatsen in Joure worden buitenschoolse activiteiten op het gebied van sport en cultuur georganiseerd. Er is een afwisselend aanbod voor alle leeftijdsgroepen waarbij samengewerkt wordt met It Toanhûs, bibliotheek en sportverenigingen. 
 

St. Mattheüsschool     Uilke Boonstralaan 32, 8501 EC Joure     t 0513 - 41 28 75     info@mattheusjoure.nl