INTERNATIONAL PRIMARY CURRICULUM

Great learning, great teaching, great fun

Feitenkennis is in de eerste plaats belangrijk. Maar kinderen moeten anno 2019 ook vaardigheden leren om hun mannetje te staan in deze wereld. Dat vraagt om een onderzoekende houding, de hersens goed leren gebruiken en om samenwerking. Daarnaast moet elk kind ook zijn of haar eigen uitdaging hebben!

Het International Primary Curriculum is een integraal, thematisch en creatief curriculum voor kinderen van 4 t/m 12 jaar gericht op de creatieve en zaakvakken. In dit curriculum draait het om zo goed mogelijk leren! 

Voor alle creatieve en zaakvakken zijn er duidelijke en uitdagende doelen, ook op het gebied van persoonlijk ontwikkeling en burgerschap. Het programma is integraal en thematisch samengesteld.Op dit moment wordt er op 1600 scholen in 80 landen met het IPC Curriculum gewerkt. Het heeft een duidelijk leerproces met specifieke leerdoelen voor elk vak en speelt in op een steeds kleiner wordende wereld door doelen voor burgerschap te definiëren. 

IPC is samengesteld zowel met het oog op hoge verwachtingen op het gebied van leren als op het geven van boeiende lessen die actief en zinvol zijn voor de leerlingen. Het IPC geeft ook een internationaal perspectief. Het helpt kinderen om verbanden te leggen tussen het geleerde en hoe dit toegepast kan worden in eigen land maar kijkt ook naar het perspectief van mensen in andere landen. 
Voor meer informatie: http://www.ipc-nederland.nl 

 

 

St. Mattheüsschool     Uilke Boonstralaan 32, 8501 EC Joure     t 0513 - 41 28 75     info@mattheusjoure.nl