KANJERSCHOOL

Wij vinden het belangrijk om kinderen te leren dat ze op een positieve manier naar zichzelf en anderen kijken en dat ze leren hoe we met elkaar kunnen omgaan. Hierbij gebruiken we de Kanjertraining, een methode voor sociaal emotionele vorming.

De Kanjertraining gaat uit van het kiezen en verantwoordelijk zijn voor je eigen gedrag. Dit gedrag kan per situatie verschillen. Er zijn vier gedragstypen in de Kanjertraining:

  • De tijger (witte pet): is zichzelf, te vertrouwen, vriendelijk, behulpzaam; 
  • Het konijn (gele pet): doet zielig, trekt zich terug en doet bang;
  • Het aapje (rode pet): lacht uit, loopt mee, gedraagt zich als een uitslover en maakt theater;
  • De vogel (zwarte pet): daagt uit, pest, zoekt ruzie, speelt de baas.


De Kanjertraining richt zich op het vergroten van de sociale vaardigheden en oplossend vermogen van de leerlingen. Ze blijken vaak heel goed in staat om conflicten zelf op een creatieve en rechtvaardige manier op te lossen. Met de Kanjertraining leren we elkaar aan te spreken op concreet gewenst gedrag. Kinderen leren omgaan met gevoelens, voor zichzelf op te komen, te luisteren naar anderen, elkaar te respecteren en conflicten op een goede manier op te lossen. We werken samen aan een veilig pedagogisch klimaat waarin leerlingen hun eigen identiteit kunnen ontwikkelen.

Alle leerkrachten zijn geschoold in het geven van de Kanjertraining; als team volgen we om het jaar ook nascholing op dit gebied. Hierdoor mogen we ons officieel een Kanjerschool noemen. Janny Leenstra is coördinator Kanjertraining.

St. Mattheüsschool     Uilke Boonstralaan 32, 8501 EC Joure     t 0513 - 41 28 75     info@mattheusjoure.nl