EEN KATHOLIEKE SCHOOL

Een katholieke school

Vanuit de katholieke traditie willen we de kinderen meegeven dat we medeverantwoordelijk zijn voor de mensen en de wereld om ons heen, soms dichtbij en soms veraf.

Hierbij vinden wij de vier elementen: gemeenschapszin - leren - dienen - vieren van belang.

Wij proberen hieraan vorm te geven in de dagelijkse omgang met elkaar en in de vieringen die we enkele keren per jaar met alle kinderen hebben. Dagelijks maken we gebruik van 'Trefwoord' , een methode voor levensbeschouwing.

We staan stil bij kerkelijke feestdagen zoals Advent, Kerst, Carnaval, de Vastentijd en Pasen. Rondom de vastenperiode organiseren we elk jaar een actie om geld in te zamelen voor een goed doel. Sinds 2018 steunen we het werk van de Learn! foundation.

Kinderen kunnen ook lid worden van de Mattheüszangers, het kinderkoor van de parochie. Ze oefenen op school en zingen vaak bij de vieringen op school en de gezinsvieringen in de kerk.   

St. Mattheüsschool     Uilke Boonstralaan 32, 8501 EC Joure     t 0513 - 41 28 75     info@mattheusjoure.nl