WAT WE DOEN?

Op veel basisscholen in Nederland bestaat een oudervereniging omdat ouders graag betrokken willen zijn bij de school van hun kinderen. Zo ook op de St. Mattheüsschool.                                        
Onze oudervereniging bestaat ieder jaar opnieuw uit een aantal enthousiaste ouders die zich, samen met de teamleden en andere hulpouders, inzetten om van verschillende activiteiten voor de kinderen een succes te maken. 

Fotosite
Tevens worden er bij alle activiteiten foto’s gemaakt als herinnering. Deze foto’s kunt u bekijken op de speciaal hiervoor aangemaakte website: www.stmattheusschooljoure.mijnalbums.nl
Met een inlogcode kunt u de foto’s van voorbijgaande jaren en het lopende schooljaar bekijken. Mocht u deze niet meer hebben dan kunt u deze code opvragen bij de oudervereniging. 

Organisatie
Als uw kind naar de St. Mattheüs gaat, bent u automatisch lid van de oudervereniging (u bent als lid niet persoonlijk aansprakelijk). Tijdens de algemene ledenvergadering aan het begin van het schooljaar kunnen individuele leden van de oudervereniging zich beschikbaar stellen om zitting te nemen in het bestuur.

De oudervereniging bestaat gemiddeld uit 9 bestuursleden. Het bestuur vergadert 7 maal per jaar om komende activiteiten te coördineren en afgeronde activiteiten te evalueren. Een leerkracht woont namens directie en team deze vergaderingen bij. Het dagelijks bestuur van de vereniging, bestaande uit een voorzitter, secretaris en penningmeester, bereidt de vergaderingen voor en zorgt dat er direct actie kan worden ondernomen indien er zich dringende kwesties voordoen.  Voor een toelichting over wat wij doen en wie wij zijn kunt u hier klikken.

U kunt contact met ons opnemen via ov.mattheusjoure@gmail.com

Het jaarverslag van het schooljaar 2018-2019 kunt u hier lezen. 
Het financieel verslag 2018-2019 en begroting 2019-2020 kunt u hier lezen. 

Hartelijke groet namens de oudervereniging.
 
 

St. Mattheüsschool     Uilke Boonstralaan 32, 8501 EC Joure     t 0513 - 41 28 75     info@mattheusjoure.nl