PRAKTISCHE INFORMATIE

Schooltijden
 
We werken met een continurooster, iedere dag van 8.30 uur tot 14.15 uur. De kinderen uit groep 1 t/m 4 zijn op vrijdag om 12.00 uur vrij. 
 
Vakanties en vrije dagen:

 • Herfstvakantie: maandag  21 t/m maandag 28 oktober 2019
 • Kerstvakantie: vrijdag 20 december 2019  t/m vrijdag 3 januari 2020      
 • Voorjaarsvakantie: vrijdag 14 t/m vrijdag 21 februari 2020   
 • Pasen: donderdag 9 t/m maandag 13 april 2020
 • Meivakantie: maandag 27  april t/m vrijdag 8 mei 2020
 • Hemelvaart: donderdag 21 mei en vrijdag 22 mei 2020 
 • Tweede Pinksterdag: maandag 1 juni 2020 
 • Zomervakantie: vrijdag 3 juli  t/m vrijdag 16 augustus 2020                                                      


Op donderdag 26 september 2019 hebben alle kinderen vrij in verband met de Jouster Merke. Op vrijdag 27 september 2019 heeft het team een studiedag en zijn de kinderen eveneens vrij.  De andere studiedagen zijn op:

 • maandag 28 oktober 2019
 • vrijdag 14 februari 2020
 • woensdag 24 juni 2020
 • maandagmiddag 11 november 2019
 • donderdagmiddag 5 december 2019
 • donderdagmiddag 30 januari 2020


De kinderen van groep 1/2 zijn daarnaast nog vrij op vrijdag 5 juni 2020 en voor de kinderen uit de groepen 3 en 4 is dat op vrijdag 12 juni 2020. 

St. Mattheüsschool     Uilke Boonstralaan 32, 8501 EC Joure     t 0513 - 41 28 75     info@mattheusjoure.nl