Een brede basis voor de toekomst

Welkom

St. Mattheusschool
Uilke Boonstralaan 32
Postbus 81
8500 AB Joure
Tel: (0513) 412875

Activiteiten

Nog geen nieuwe geplande activiteiten